วอลเปเปอร์ (Wallpaper)

Dress your wall !!!

เป็นกระดาษหรือไวนิลที่มีลวดลายสวยงาม ช่วยเพิ่มสีสันในการตกแต่งผนัง สร้างเอกลักษณ์ให้กับห้องและยังเพิ่มคุณค่าทางจิตใจของผู้อยู่อาศัยได้อีกด้วย   วอลเปเปอร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ วอลเปเปอร์สีพื้น และ วอลเปเปอร์ลวดลาย  ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหลังติดตั้งเสร็จ ดูแลรักษาง่ายและสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย

 

Visitors: 163,090