ม่านแป๊บ (Rod Pocket Curtain)

ม่านที่นิยมใช้เป็นม่านประตูหรือหน้าต่าง  เพราะเย็บส่วนหัวเป็นช่องให้สอดราวผ้าม่านเข้าไปได้  ไม่ต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถยึดทั้งหัวและท้ายติดกับบานประตูหรือหน้าต่างทำให้สามารถใช้งานประตูและหน้าต่างได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้ผ้าม่านในรูปแบบอื่น

Visitors: 163,089